Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти

Предвид предстоящо обнародване на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. , настоящата статия подлежи на обновяване.

В чл. 6 от новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение Народното събрание на Република България прие, че „До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти,  включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи“.

До отмяна на извънредното положение не могат да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица. Повече можете да прочетете тук.

Надяваме се, че статията Ви е била полезна! Закон за мерките и действията по време на извънредното положенение, можете да намерите тук.

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

0