Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Организирани пътувания по време на COVID-19

Със Заповед № Т-РД-16-76/17.03.2020 г. на министъра на туризма Николина Ангелкова до 13.04.2020 г. временно се преустановяват организираните пътувания на български граждани в чужбина, организираните пътувания на чуждестранни граждани у нас, както и всички организирани туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм. Временно се преустановяват и организираните посещения, представляващи допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

Легална дефиниция на „допълнителни туристически услуги“ е дадена в § 1., т. 70 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, към който акт препраща самата заповед. Съгласно текста на закона, допълнителни туристически услуги са такива, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

С текста на заповедта, може да се запознаете на следния адрес:

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2020-03/zapoved_mt_0.pdf

Възможно е при продължаване на извънредното положение на територията на Република България, срокът да бъде продължен с последваща заповед.

Във връзка с последиците от отменените организирани пътувания, към настоящия момент е направено предложение, подлежащо на обсъждане, което дава възможност на потребителите, на които пътуването е било отменено да бъдат обезщетени с ваучер за последващо пътуване; обсъжда се и продължаване на срока за възстановяване на платените суми от страна на туроператорите, с оглед съхраняване на сектора. Кои от мерките ще бъдат въведени, предстои да се разбере. Повече за предложенията на Министерство на туризма, можете да прочетете тук: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-angelkova-predlagame-vuzmozhnost-za-izdavane-na-vaucheri-ot-turoperatorite

Надяваме се статията да Ви е била полезна!

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

0