Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Пътуване от и до България – актуална след 06.04.2020 г.

Във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, държавите въвеждат редица ограничителни мерки. Българските граждани, на които им предстои пътуване следва да се информират относно ограниченията в конкретната държава, до която ще пътуват, включително и по отношение на граничния контрол.

Министерство на външните работи призовава българските граждани да не предприемат пътувания, като на сайта на министерството периодично се предоставя актуална информация за въведените мерки и органичния в Европа и света, достъпни на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736.

За пътуващите към Република България

Към настоящия момент в Република България не са въведени ограничения на държавните граници спрямо български граждани. Следва, обаче да бъде взето предвид, че са въведени ограничения за полети от държавите Италия, Испания, Иран, Южна Корея и Китай. Намиращите се в тези държави български граждани, желаещи да се върнат на територията на Р. България, могат да се обърнат към българските посолства в съответните държави и Министерство на външните работи. Контакти с МВнР и Дирекция “Ситуационен център” са обявени на следния адрес:

https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/situatsionen-tsentar/za-kontakt

Със заповед № РД-01-182/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването са въведени нови ограничения за пристигащите на територията на Република България.

Видно от предвидените в т. 3 от заповедта изключения, и към настоящия момент не са налице ограничения български граждани, членовете на техните семейства и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

Новите ограничения – Временно се забранява влизането на територията на Република България на:

  • гражданите на трети страни, през всички гранични пунктове – с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт;
  • лица, независимо от гражданството им пристигащи от държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение с висок риск на разпоространение на COVID-19 – Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург.

Освен българските граждани, кой още попада в изключенията?

– медицински специалисти, медицински научни работници и социални рабоници, когато пътуването им е свързано с упражняване на професията им;

– въздушен транспортен персонал, извършващи въздушен превоз и друг транспортен персонал, при необходимост;

– чуждестранни официални длъжностни лица, членовете на техните делегации и дипломати, служители на международни организации, военослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

– лица пътуващи по хуманитарни причини;

– граждани на държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Ватикана, Андора и Монако) и граждани на трети страни, имащи отношение към изграждане, поддържане и експлоатация и осигуряване безопасността на стратегическата и критична инфраструктура на Република България;

– погранични работници и сезонни замеделски работници.

По отношение на транзитното преминаване:

Допускат се граждани на държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Ватикана, Андора и Монако); граждани на трети страни с право на дългосрочно пребиваване в изброените държави; граждани на Сърбия, Република Северна Македония, Черна Гора и Турция – с цел да се завърнат в държавиите, чиито граждани са, респективно държавите, в които постоянно пребивават. Допуска се и транзитно преминаване на транспортния персонал, но при специални условия.

За транзитно преминаване се изисква предварително да бъдат уведомени акредитираните дипломатически и консулски представителства в България, които от своя страна заедно с МВнР и МВР, организират маршрут за преминаване, с оглед незабавното напускане на територията на Република България.

Съгласно цитираната заповед, под карантина за срок от 14 дни вече се поставят всички лица, които влизат на територията на Република България.

Със заповедта на министъра на здравеопазването може да се запознаете на следния адрес:

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/06/rd-01-183.pdf

С предходно въведени ограничения, свързани с пътуванията до Република България, Ви препоръчваме да се запознате със следната информационна статия:

Learn More

В случай, че на Вас или Ваш близък Ви предстои връщане на територията на Република България, Ви съветваме да се запознаете с въведените ограничителни мерки за периода на извънредно положение!

Надяваме се, че информационната статия Ви е била полезна!

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

2