Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Поставяне под задължителна карантина, глоби и срок

На 25.03.2020 г. Министърът на здравеопазването издаде заповед № РД-01-150/ 25.03.2020 г. (http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/zapoved_rd-01-150.pdf), съгласно която на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести е въведена задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19.

На регионалните здравни инспекции е разпоредено ежедневно да подават информация в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за регистрирани случаи на COVID-19.

При регистриран случай на COVID-19 съответната здравна инспекция предприема действия по проучване на заболелия, изолация и хоспитализация по преценка, определяне на контактните лица и създаване на организация за тяхното лабораторно изследване, въвеждане и контролиране на противоепидемични мерки.

Положителният тест за COVID-19 не означава непременно, че диагностицираното лице подлежи на хоспитализация. При голям брой пациенти заболяването протича безсимптомно или с леки симптоми, които не налагат престой в лечебно заведение, а заболелите лица следва да бъдат изолирани и поставени под задължителна карантина в домовете си или друго изрично посочено място.

Така, съгласно Заповед № РД-01-129/ 16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването (http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/17/rd-01-129.pdf) на домашна изолация и лечение подлежат асимптомните пациенти (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания); пациенти с леки клинични оплаквания (телесна температура под 38 градуса, кашлица, хрема, неразположение, възпалено гърло, стомашноо-чревни симптоми, като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психическия статус (т.е. объркване или летаргия), които нямат придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния.

На задължителна изолация и хоспитализация в лечебни заведения подлежат пациенти с COVID-19 над 60 годишна възраст, без значение от клиничното протичане на болестта; лицата с придружаващи заболявания или  имунокомпрометиращи състояния без значение от клиничното протичане на болестта; лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, храчки или хемоптое; както и лица с невъзможност за изолация в домашни условия, независимо от клиничното протичане на болестта.

Първоначално обявеният срок на карантина беше 14 дни, но със Заповед № РД-01-165 от 27.03.2020 г. (http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/rd-01-165.pdf) срокът на задължителната домашна изолация и лечение е удължен на 28 дни считано от датата на потвърдителното лабораторно изследване. По отношение на лицата, които са били хоспитализирани, задължителната домашна изолация (карантина) е определена на 28 дни, считано от датата на дехоспитализацията.

За лицата идващи от други държави

За лицата, идващи от други държави също е предвиден задължителен 14-дневен карантинен режем. Първоначално ограничението се отнасяше до определени държави, приети като рискови, но впоследствие е приет по общ режим, като е разпоредено, че всички лица, пристигащи от държави с регистрирани случаи на COVID-19.

Медицинското наблюдение на карантинираните лица се осъществява от общопрактикуващ (личен) лекар, а в случай че лицето няма общопрактикуващ лекар от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира карантинирания.

С обнародвания на 09.04.2020 г. Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е изменен и чл. 209а от Закона за здравето, като глобата за нарушение или неизпълнение на противоепидемични мерки въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на РЗИ (освен ако деянието не съставлява престъпление) е определена на сума в размер от 300 до 1000 лева, като при повторно нарушение глобата ще бъде от 1 000 до 2 000 лева. При отказ на лице да се яви за доброволна изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителната изолация, се довеждат принудително със съдействието на ортаните на МВР по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация – чл. 215 от Закона за здравето.

При отказ на контактно лице да бъде изследвано с цел установяване на носителство на болест е предвидена глоба от 50 до 500 лева, както и при необходимост принудително довеждане със съдействието на органите на МВР по искане на органите на държавния здравен контро. – чл. 215а от Закона за здравето.

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

4