Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Придвижване на територията на Република България

Със Закона за  мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г. е прието изменение на Закона за здравето, като е създадена нова ал. 7 на чл. 63. Съгласно текста на новата разпоредба, която ще действа до отмяна на извънредното положение, при възникване на извънредна епидемична обстановка, министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки, които могат да включват и временно ограничаване правото на придвижване на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/ или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите.

Мерките на територията на страната в тази връзка бяха въведени поетапно, в кратък период от време.

В своята съвкупност основната цел на въведените противоепидемични мерки е ограничаването на личния контакт между хората.

До момента въведените на национално ниво забрани включват:

  • Забрана за напускане на населеното място без уважителна причина. За доказване на причината са предвидени документи, които следва да бъдат представяни на обособените КПП. МВР организира контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и извършва проверка на целта на пътуването. Пропускат се преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, полагане на труд, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящ или постоянен адрес. За доказване на причината, пътуващият трябва да разполага със служебна бележка от работодател или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност, удостоверение за настоящ адрес. Към документите следва да бъде представена и декларация по образец, одобрен от МВР.

Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на МВР

https://www.mvr.bg/press/declaracia

  • Забрана за посещения паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, включително и на природен парк „Витоша“;

Въпреки, че в конкретната заповед липсват изключения, от Министерство на здравеопазването допълнително разясниха, че собствениците на кучета могат да посещават паркове и градинки за кратки разходки и без струпване и близък контакт с други лица.

  • Забрана на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки във времето от 08,30 часа до 10,30 часа всеки ден.

Посочената мярка ограничава лицата до 60 годишна възраст, на които е забранено да посещават цитираните обекти във времето от 08,30 часа до 10,30 часа, но не ограничава лицата над 60 годишна възраст, които имат възможност да посещават обектите и през останалите часове от деня.

  • Преустановени са всякакъв тип масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни, научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и др.); увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения, кафе сладкарниците и големите търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се разрешава извършване на доставки до адрес

В чл. 209а от Закона за здравето е уредена санкцията за неизпълнение на въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 и ал. 2. Размерът на предвидената глоба е 300 до 1000 лева, а при повторно нарушение – от 1 000 лв. до 2 000 лв.

Със заповед № РД – 01- 197/ 11.04.2020 г. на Министерство на здравеопазването е въведено изискване всички лица намиращи се в закрити или на открити обществени места да носят защитни маски за еднократно или многократна употреба или друго средство покриващо устата и носа (кърпа, шал и др.) Под обществени места се разбират и всички места и пространства , които са свободно достъпни , и/ или са предназначени за обществено ползване (включително всички места, на които се предоставят обществени услуги).

Пълният текст на заповедите на Министерство на здравеопазването, с които са въведени основните мерки, ограничаващи правото на свободно придвижване можете да видите тук:

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/20/rd-01-143.pdf

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/11/zapoved__rd-01-197-11042020.pdf

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

4