Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Забрана за налагане на запори на банковите сметки на физически лица и на лечебни заведения

До отмяна на извънредното положение не могат да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и да се извршват въводи във владение и описи на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица. (арг. чл. 5, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.). Това не се отнася за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения, по събирането на които могат да се налагат запори.

В сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители в България съобщават, че забраната е за налагане на запори след влизане в сила на закона, тоест 24.03.2020 г. Всички наложени преди това запори продължават своето действие, както продължава и изпълнението по тях.

В случай, че след 24.03.2020 г. трето задължено лице получи запор на трудово възнаграждение, пенсия, банкова сметка на физическо лице или лечебно заведения, и вземането за което се налага запорът не е за издръжка, трудово възнаграждение и непозволено увреждане, то запорът не следва да се изпълнява. С оглед избягване на недоразумения относно преценката за произхода на вземането, ако същият не е ясен от текста на запорното съобщение, препоръчваме третите лица да се свържат със съдебния изпълнител“ казват още от Камарата на частните съдебни изпълнители в своето съобщение.

Спират се и всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение същите ще бъдат насрочвани наново, като няма да се дължат нови такси и разноски. Препоръчваме Ви да се свържете със съответния съдебен изпълнител за получаване на повече информация по конкретен казус, засегнат от извънредното положение.

Надяваме се, че статията Ви е била полезна! Закон за мерките и действията по време на извънредното положенение можете да намерите тук.

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

0