Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Има ли забрана за командировки в страната по време на извънредното положение?

Към настоящия момент няма изрична забрана за командировки в страната.

Текст, който да забранява командировки по време на извънредното положение липсва в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г., изменен със ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г.Подобна изрична забрана няма и в заповедите, издавани от Министерство на здравеопазването във връзка с противоепидемичните мерки срещу COVID-19.

Командироването следва отговаря на изискванията за неотложност от полагане на труд в конкретно населено място и да са налице необходимите документи за преминаване през контролно-пропусквателните пунктове.

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.