Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Кои места са обществени?

Легална дефиниция на “обществени места” е дадена в § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, при уточняване кои са обществените места, на които е забранено тютюнопушенето, а именно: всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп.

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.