Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

За Проекта

Мерките 2020 е частна инициатива, целяща да синтезира и обобщи въведените от органите на властта мерки във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание с решение от 13.03.2020 г., предвид разрастващата се пандемия от COVID-19.

Концепцията на платформата е да улесни българските граждани при изясняване кой орган и с какъв акт е въвел съответните мерки.

Предоставената информация не може да обхване всички мерки и казуси, като целта не е да се обсъждат конкретни частни случаи, а да се разгледа общата рамка на въведените мерки по отношение на гражданите на Република България.

Насърчаваме всички граждани да се запознават с релевантните нормативни актове и при необходимост да провеждат консултации със специалисти!

Екипът на Мерките 2020 Ви пожелава да бъдете здрави и информирани! Спазвайте указанията и препоръките на здравните власти!